Az asztrológia eredete és fejlődésének fontos szakaszai

Az asztrológia szó a latin és görög astrologia szóból ered. Az astron csillag és a logos beszéd szavak összetétele.
2006.01.02 04:05, Forrás: vegzet.hu

hirdetés

A hagyományos szótári értelmezés szerint az asztrológia jelentése " olyan tudomány, amely megjósolja a jövőt, és megmutatja, hogy az égitestek milyen hatással vannak az emberek sorsára. Eredetileg úgy tekintenek rá, mint az asztronómia gyakorlati alkalmazására az ember életében".

Az efféle szótári meghatározások nem alkalmasak arra, hogy a szó komplex magyarázatát adják. Pár ezer évvel ezelőtt az a megfogalmazás, mely szerint az asztrológia csupán jövendőmondás, megállta volna a helyét, de ma már ez a terminus nemigen használható. Napjainkban inkább az a meghatározás helytálló, hogy az asztrológia egy komoly tudomány, mely nem annyira az események bekövetkeztének valószínűségét hanem az emberi viselkedés indítékait vizsgálja. E szerint az új értelmezés szerint Dane Rudhyar szavaival élve "humanista asztrológiának" is nevezhetjük. A jövendölés központú forma komoly szinten a mundán asztrológiában, pénzügyi területeken, és szórakoztató céllal az újságok napjegy szerinti horoszkópjaiban használatos.

Az események megjövendölése helyett az ember viselkedésének változására vonatkozó jóslatok a fontosak. Az évszázadok során és ma is az asztrológiát nagyon sokféleképpen gyakorolták és gyakorolják. Eleinte minden nagyon egyszerű volt, azt állították, hogy az emberre csak a Nap és a Hold gyakorol hatást. Később ez kiegészült a planétákkal, a zodiákus jegyekkel, a fényes csillagokkal, az aszteroidokkal és számos más asztronómiai tényezővel, melyeket együttesen kozmikus hatásnak nevezhetünk. Általánosságban elmondható, hogy az asztrológia egy olyan tudomány, amely azt vizsgálja, milyen hatást gyakorolnak e kozmikus tényezők az ember magatartására, viselkedésére. Természetesen minden asztrológusnak megvan a kedvenc definíciója. Álljon itt néhány példa erre.

Alan Oken Complete Astrology Bantam NY, 1988

Az asztrológia a ciklusokat tanulmányozza, gondolkodási rendszer, szimbolikus nyelv, melynek struktúrája rendszere és formája van.

Marcia Moore, Mark Douglas Astrology the Devine Science Arcane Publicationns, York Harbour, Maine, 1976

Az asztrológia a kapcsolatok tudománya, azon kapcsolatoké, melyek az univerzum részeit szerves egésszé formálják, művészet, amely azt vizsgálja, hogy ezek a kapcsolatok milyen hatást gyakorolnak az egyének és a csoportok viselkedésére vagy bármilyen dolog, melynek eredete az idő és a tér bármely pontjára visszavezethető

Dane Rudhyar, Person centered Astrology CSA Press, 1976

Az asztrológiát épp oly nehéz meghatározni, mint például a filozófiát, a pszichológiát, vagy akár az orvostudományt. Nem csupán arról van szó, hogy sok filozófiai, pszichológiai és orvostudományi iskola létezik, hanem arról is, hogy lehetetlen olyan definíciót találni, amely megfelelne ezen rendszerek teljes körű leírására. Az asztrológia az ember kezdeti, első kísérlete volt arra, hogy az univerzum rendjét formába öntse, és abból egy viszonylagos biztonságérzetet keltsen.

Landis Knight Green The Astrologer s Manual Arco Publishing, 1988

Az asztrológia a pszichológiai és spirituális vizsgálódás kulcsa, amelyet más tudásrendszerekből nem szerezhetünk meg. Közvetlensége abban áll, /időszerűsége/ hogy a Nap, a Hold és a planéták ciklikus mozgásának időbeli és térbeli vonatkozásával foglalkozik. Az asztrológia az a tudomány, amely ezeknek a ciklusoknak az emberre gyakorolt hatását vizsgálja.

Larousse Encyclopedia of Astrology, New American Library, 1982

A modern asztrológiát úgy határozhatjuk meg, mint a Nap, a Hold, a planéták mozgását vizsgáló tudományt, amely a földön történő eseményekkel, az emberek viselkedésével szoros kapcsolatban áll, vagy másképp megfogalmazva az a tudomány, amely az ember életét a kozmikus környezettel való kapcsolatában vizsgálja. Az asztrológia alapvető feltételezése az, hogy a Nap, a Hold, a planéták születési időpontbeli helyzete illetve valamilyen esemény vagy vállalkozás kezdetének jellemző planétaállásai hatást gyakorolnak az egyénre és megmutatják, milyen kilátásai és eredményei várhatóak a szóban forgó vállalkozásnak vagy eseménynek.

Az asztrológia eredete:

Julia Parker szerint jégkorszakbeli csontokon található jelzések /vésetek/ azt mutatják, hogy az emberek mintegy harmincezer évvel ezelőtt is ismerték a holdciklusokat.

HOLDCIKLUSOK A PALEOLIT KORABELI FELJEGYZÉSEK SZERINT

Donald Papon a "Lure of the Heavens" című művében a következőket írta: Kb. 25.000 évvel ezelőtt az ember megfigyelte és lejegyezte a Hold ciklusait. Alexander Marschack a Tudomány című folyóirat 1964 november 6.-i számában azt írja, hogy a paleolit korban rénszarvas csontokon talált vésetek azt bizonyítják, hogy az emberek észlelték a lunáris változásokat.

ASZTROLÓGIA MEZOPOTÁMIÁBAN: I.E. 4000

Az asztrológia Mezopotámiából ered. Ez a Tigris és az Eufrátesz folyók közé eső síkság volt /jelenleg Irak/.

A LÉPCSŐS PIRAMIS-TEMPLOM: AZ ELSŐ ASZTROLÓGIAI MEGFIGYELŐHELYEK

Sandra Shulman Asztrológiai enciklopédiájában összefoglalja mindazt, amit az asztrológia történetével foglalkozó kutatók mindeddig feltártak, "...a sumér civilizáció volt az első, amely kitörölhetetlen nyomokat hagyott Mezopotámián. A sumérok kb. i.e. 4000-ben telepedtek le ezen a helyen. Városaik különlegessége közé tartozott a lépcsős piramis templom. Lapos csúcsát a papok az éjszakai égbolt megfigyelésére használták."
A Sumérok által hátrahagyott ékírásos táblákon asztrológiai ismereteik gazdag tárháza olvasható.

AZ AKKÁDOK I.E. 2350-BEN FELJEGYZIK A LUNÁRIS FOGYATKOZÁSOKAT

Az akkád Sargon táblái - amelyek i.e. 2350-ből származnak - megerősítik azt a tényt, hogy az asztrológus papok előre jelezték a napfogyatkozásokat. Érdekes, hogy a holdfogyatkozásokról több információval rendelkeztek. Valószínű, hogy ezeknek az eseményeknek nagy jelentőséget tulajdonítottak, mivel számításaik fok - perc pontosságúak voltak. / Solange de Mailly Nesle: Astrology History, Symbols and Signs /

Asztrológia az Akkádoknál

Az akkádok i.e. 2350-ben meghódították a Sumér birodalmat és asztrológiai feljegyzéseiket saját nyelvükre fordították le. Nap, Hold és Vénusz imádók voltak, de a többi planétát is figyelembe vették a Szaturnusszal bezárólag.

A NAMMAN BEL: I.E. 2300

Sargon a kor asztrológiai ismereteit hetven táblára jegyezte fel. Utódai ezt saját kutatásaik eredményeivel egészítették ki és a gyűjtemény a Namman Bel néven vált ismertté. Seneca szerint ezt a művet Berosus fordította le görögre.

print cikk nyomtatása
comment Szólj hozzá!
Belépés és regisztráció hirdetés
hirdetés
hirdetés
Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.