Van választás?

A nyugdíjasok többet érdemelnek!? Igazságos-igazságtalan nyugdíjrendszer.

Választási sorozatunk következő helyszíne Heves megye fővárosa, Eger. Itt találkoztunk a Magyar Szocialista Párt politikusával Korózs Lajossal a jelenlegi nyugdíjrendszer hibáit jól ismerő képviselővel, aki 2018-ban egyéniben nem indul, de listáról biztosan tagja lesz a következő országgyűlésnek.

2018.02.16 15:00ma.hu

Ezért is kérte, aki szeretne egy jobb igazságosabb nyugdíj- és szociális rendszert, az április 8-án szavazzon a változás szövetségére, az MSZP és a Párbeszéd közös listájára, evvel is segítve a kidolgozott szakmai elképzelések megvalósítását. Riportunk fő témája a nyugdíjasok élethelyzete.

Ma.hu: Már többször elutasította az Országgyűlés, a Magyar Szocialista Párt nyugdíjasok érdekében tett indítványát. Nem szegi kedvét ez a szélmalomharc?
Korózs Lajos: Javaslatunk a nyugdíjrendszer egyes elemeinek helyreállításán túl a szociális ellátórendszer megerősítését is tartalmazta a rászoruló idősek és az ápolásukat végzők megélhetésének fokozottabb támogatása érdekében. Az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer megteremtéséhez valamint a rászoruló idősek és az ápolásukat végzők megélhetésének fokozottabb támogatásához szükséges intézkedésekről szóló, országgyűlési javaslatunkat előbb a Népjóléti Bizottság kormánypárti többsége, majd ezt követően az Országgyűlés is. Nagyon sajnáljuk, hogy a kormánypárti képviselők számára nem fontos sem a korhatár előtt álló munkavállalók képviselete, sem a rászoruló idősek támogatása.

Ma.hu: Mik voltak ennek a legfőbb elemei?
Korózs Lajos: A korhatár betöltése előtt álló munkavállalók munkaerő-piaci helyzetére tekintettel szükségesnek tartjuk, hogy a társadalombiztosítás rendszerén belül ismét lehetősége legyen a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba vonulni. Javaslatunk, hogy az egyénre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt évvel megelőzően legyen lehetőség nyugdíj megállapítására, amelynek összege arányosan igazodjon az elért életkorhoz és szolgálati időhöz. Ez egyaránt szolgálja az igazságosságot és a méltányosságot is.

Ma.hu: Mi a helyzet a rokkantakkal és a megváltozott munkaképességűekkel?
Korózs Lajos: A megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodott személyek ellátásainak igazságosabbá tétele, a jogosultakat ért méltánytalanságok orvoslása érdekében több intézkedésre is szükség van. Egyfelől a társadalombiztosítás rendszerében újra létre kell hozni a rokkantsági nyugdíj intézményét, mivel az 2012 után megszűnt illetve a rokkantsági ellátás egy táppénzszerű ellátássá vált és szerzett jogokat vett el azoktól, akik az átalakítás miatt nem érvényesíthették korábban szerzett jogosultságaikat. Másfelől az átalakítások révén, a komplex felülvizsgálat rendszerének sokak számára hátrányos módosítása által, valamint a rehabilitációs lehetőségek beszűkítésével olyan igazságtalanságokat okozott a kormány, amiket csak úgy lehet rendbe rakni, ha teljesen új alapokra helyezzük a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának a rendszerét.

Ma.hu: Ezek az emberek sokat veszítettek azzal, hogy már nem nyugdíjasok? Gondolok itt az utazási kedvezményekre vagy a kedvezményes belépőkre!
Korózs Lajos: A fent említetteken túl haladéktalanul gondoskodni kell a 2012 előtt megillető valamennyi társadalombiztosítási kedvezmény helyreállításáról. Itt különösen gondolni kell az olyan korkedvezményszerű ellátásokra, mint a bányásznyugdíj vagy akár a különböző rokkantsági ellátásokban részesülők utazási kedvezménye. 2012-ben az Orbán-kormány megvonta a korkedvezményes bányásznyugdíj lehetőségét azoktól, akik negyed századot töltöttek a legnehezebb munkakörülmények között. Joggal követelik az érintettek, hogy illesse meg őket mindazon kedvezmény, amely a munkakörülményeikre tekintettel korábban járt nekik.

Ma.hu: Másik megbélyegzett nyugdíjas csoport volt a fegyveresek, pontosabban a szolgálati nyugdíjasok köre. Velük mi történt?
Korózs Lajos: Az előzőekhez hasonlóan fontosnak tartjuk, a hivatásos szolgálattal természetszerűleg együtt járó alapjog korlátozásokat, többlet kötelezettségeket és kockázatvállalást figyelembe vevő új típusú szolgálati nyugdíjrendszer bevezetését, ami adómenetes ellátást biztosít az érintettek számára.

Ma.hu: Tudomásom szerint 9 éve nem emelkedett az öregségi nyugdíj legkisebb összege!
Korózs Lajos: Az öregségi nyugdíj legkisebb összege (a nyugdíjminimum) jelenleg 28 500 forint, ez az összeg 2008 óta változatlan. Ez azt jelenti, hogy még mindig ez az az összeg, aminél alacsonyabb teljes jogú ellátást nem lehet valakinek megállapítani. A Magyar Szocialista Párt elengedhetetlennek tartja a nyugdíjminimum emelését, ezért már korábban javasoltuk, hogy a nyugellátásban részesülők számára legalább 50 ezer forintra szükséges emelni annak mértékét. Ennek az összegnek évente a nyugdíjemelés mértékével azonos módon kell emelkednie.

Ma.hu: Az Orbán kormány eltörölte az un. svájci indexálás intézményét, ahol a mindenkori nyugdíjemelésnél figyelembe vették az infláció mellett a bérnövekedést is. Most mi a helyzet?
Korózs Lajos: Szerintem a nyugdíjasok és az aktív dolgozók közötti szolidaritás erősítés érdekében szükséges, hogy a nyugdíjak növekedése ne maradjon el a bérek emelkedésétől. A nyugellátások évenkénti emelésének rendszerének felülvizsgálata szükséges, hogy a munkaerőpiacon aktív dolgozók és a már nyugdíjban lévők közötti életszínvonalbeli különbség ne növekedjen. Ennek érdekében ki kell dolgozni a bérek és az árak emelkedését egyaránt figyelembe vevő vegyes-indexálási technikát, amelyet 2018-tól be kell vezetni.

Ma.hu: A nyugdíj melletti munkavégzést is korlátozták, de nem mindenkinek pl. miniszterek, államtitkárok egyszerre vehetnek fel nyugdíjat és fizetést, míg a bírák vagy a közszféra dolgozói nem!
Korózs Lajos: A kormány az elmúlt években jelentősen átalakította a nyugdíj melletti munkavégzést érintő szabályokat. A közszférában nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára kényszernyugdíjazást vezettek be, illetve esetlegesen lehetséges további foglalkoztatásukat centralizálták és csak a nyugdíjuk felfüggesztése révén engedélyezik. Úgy gondoljuk ennek az egyoldalú (a versenyszférát nem érintő) igazságtalanságnak, valamint a közszféra számos területét súlyosan érintő helyzetnek a feloldására egy megoldás lehetséges, ha a kormány megszünteti a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozását.

Ma.hu: Hallani milliós nyugdíjakról, de hitelt érdemlő információk nincsenek, hiszen éppen az ön kérdésére tagadta meg a választ Rétvári államtitkár úr!
Korózs Lajos: Ma már a járulékplafon 2013-as eltörlésével egyre többen kapnak többszázezer forintos illetve már több milliós nyugdíjat is. Minél több plafonmentes év lesz, annál nagyobb súlyuk lesz az új nyugdíj kiszámításában. A jól fizető állásokban dolgozók jövedelmük után extra magas nyugdíjat kapnak majd, így egyre több magas, és egyre több alacsony nyugdíj lesz, és ez már alááshatja a nyugdíjrendszer egyébként is kényes egyensúlyát. Úgy gondoljuk, hogy ezt a nyugdíjrendszert aránytalanul terhelő, az igazságosságot sem szolgáló sokmilliós nyugdíjak kifizetését eredményező helyzetet kezelni kell a korábbi járulékplafon rendszer visszaállításával.

Ma.hu: Az időseket érintő szociális jellegű ellátásokra is kitért az indítványuk?
Korózs Lajos: Igen, mégpedig három estben. Egyik az időskorúak járadékára, másik a közgyógy ellátásra, míg a harmadik a tartósan betegek gondozására/ápolására vonatkozott A szociális támogatási rendszer egyik eleme, hogy a korhatárt betöltött, de megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező (jellemzően a nyugdíjjogosultsághoz kellő szolgálati időt nem szerzett, tehát nyugdíjra nem jogosult) idős emberek számára is biztosít ellátást. Az időskorúak járadékának nevezett segély összege a nyugdíjminimumhoz van kötve, melynek összege lassan tíz éve nem változott. A kormány ugyan idén 5%-kal emelte az ellátás mértékét, de ez nem kompenzálja az elmúlt évek értékvesztését, és még mindig messze van attól a szociális minimumtól, amit egy civilizált országban egy idős ember megélhetéséhez elegendőnek tartanának. Ezért javasoljuk az ellátás összegének 50%-os emelését.
A kormány az elmúlt években egy forinttal nem emelte a közgyógyellátás egyéni keretösszegének mértékét. Az egyéni havi gyógyszerkeret több mint tíz éve 12 ezer forint, miként az éves eseti keret összege is változatlanul 6 ezer forint. Mindezek miatt szükségesnek tartjuk az egyéni keretösszegek legalább 50%-os emelését. Továbbá lehetővé kell tenni, hogy a közgyógyellátás rendszerében biztosítsa az állam a 65 év feletti krónikus betegek számára a szükséges gyógyszereiket úgy, hogy azért ne kelljen fizetniük.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az utóbbi években az ellátás alapösszegét eltérítették az egyébként lassan tíz éve nem emelkedő nyugdíjminimumtól, így tették lehetővé, hogy a többi támogatásnál használt küszöb emelése nélkül növeljék az ápolási díj összegét. Az emelések mértéke azonban még mindig messze elmarad attól, amit az érintettek munkájuk elismeréseként megérdemelnek, és amit ők maguk is évek óta követelnek. Ezért kezdeményezzük az ápolási díj összegének 80%-os emelését.

Ma.hu: Úgy hallottuk, hogy nem tettek le a 13. havi nyugdíj visszaadásáról?

Korózs Lajos: A már nyugellátásban részesülők átlagos jövedelmi helyzetének romlására tekintettel szükségesnek látjuk egy fix összegű 13. havi külön juttatás bevezetését. Úgy gondoljuk, hogy ennek összege minden évben az átlagos havi nyugdíjellátás mértékével megegyező módon kerüljön folyósításra. Ma ennek összege 120 ezer forint. nem ide tartozik, de meg kell említenem, hogy ugyan ennyit (2x60 ezer Ft) szeretnénk adni a gyermekvállalásban érintett kismamák számára is.

Ma.hu: Köszönjük a beszélgetést!

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.